Recent Posts

Fafurion – Con Rồng thứ 4 xuất hiện!

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ruốt cuộc thì con Rồng thứ 4 đã được ncsux giải khai phong ấn. Nhắc lại, Fafurion là con rồng mang thuộc tính Nước, một trong những đứa con rồng hùng mạnh của của Nữ thần phá hủy Shilen. Cố sự về Shilen và 6 …

Read More »