Có nên việt hóa các chú thích của skills, items?

L2Under hiện đang xây dựng một số thông tin cơ bản về Lineage 2 nhằm giúp các bạn truy cứu nhanh các thông tin hữu ích, nhưng đang phân vân là có nên “việt hóa” nội dung hay ko?

L2_Love

L2Under hiện đang xây dựng một số thông tin cơ bản về Lineage 2 nhằm giúp các bạn truy cứu nhanh các thông tin hữu ích, nhưng đang phân vân là có nên “Việt hóa” nội dung hay không? Một vài câu chữ trong game rất khó dịch hoặc khi dịch ra tiếng Việt thì nghe không suôn tai lắm, chưa kể là dễ bị hiểu sai ~.~

Một cách trung dung nữa là “Để nguyên các cum từ chuyên môn như crit, accracy, speed…”, chỉ dịch các đoạn văn bình thường.

Vài links tham khảo trước, số còn lại vẫn đang hoàn thiện thêm. Sau khi hoàn thành sẽ public.
Lineage 2 Subclass-certification-skill
Lineage 2 Residence-skill
Lineage 2 Clan-skill
….

Vote please!

 


 

Có nên Việt hóa các chú thích của skills, items?

  • No! Mất chất! (72%, 251 Votes)
  • Yes! Tuyệt! (19%, 65 Votes)
  • Yes No OK! Sao cũng được. (9%, 33 Votes)

Total Voters: 349

Loading ... Loading ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *