Lineage 2 Clan Ranking

Clan Level Level 4 Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
Level 9
Level 10
Level 11
Vassal Member Academy Academy Academy Academy Academy Academy Academy
Heir Direct Clan member Royal Guard Order of Knights
Knight Clan leader Direct clan member Royal Guard Order of Knights
Elder Clan leader Royal Guard Captain Direct clan member Royal Guard Order of Knights
Baron Noblesse Clan leader Order of Knights Captain Direct clan member Royal Guard Order of Knights
Viscount Royal Guard Captain Order of Knights Captain Direct clan member Royal Guard Order of Knights
Count Clan leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain Direct clan member Royal Guard
Marquis Hero Clan leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain Direct clan member
Duke Clan leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain
Grand Duke Clan leader Royal Guard Captain
Distinguished King Clan leader

Hệ thống giai cấp trong Lineage 2 được phân tầng khá giống trong xã hội Châu Âu thời phong kiến, nơi ngự trị của vua, quý tộc và các hiệp sĩ. Trong đó: Hàng dọc là tước hiệu và chi nhánh, tương ứng với hàng ngang là Clan Level hoặc không có Clan. Ví dụ, nếu bạn thấy một người có status là “Baron” thì xét 2 trường hợp: nếu người đó ở trong một clan thì đó là clan level 4, còn nếu không có clan thì người đó đã hoàn thành nhiệm vụ Quý Tộc (Noblesse). Hiện nay, phiên bản High Five thì cấp cao nhất là Clan level 11.

Academy: hệ thống học viện, là nơi học việc cho các thành viên cấp thấp.
Main clan (Direct clan member) và Sub-clan có sự khác nhau từ tước hiệu cho tới số lượng Clan Skills được hưởng.


© L2J Server, High Five v1.4 (Releases date: 11/10/2015)

Các thông số đều là mặc định, được trích xuất từ mã nguồn l2jserver java engine, phiên bản High Five. Nếu bạn chơi ở server sử dụng mã nguồn khác hoặc phiên bản khác thì có thể có sự khác biệt.