Hệ thống danh hiệu, tước hiệu và phân quyền của một clan trong Lineage 2

Hệ thống danh hiệu, tước hiệu và phân quyền của một clan trong Lineage 2

Chắc cũng không ít bạn đã từng thắc mắc về các danh hiệu nằm phía dưới mỗi cái tên trong Lineage 2. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống giai cấp trong Lineage 2. Hệ thống này khá giống như cách phân cấp trong xã hội Châu Âu thời phong kiến, nơi được Vua chúa và các Quý tộc thống trị.

Đầu tiên, bật bảng Clan -> Clan Info lên để xem cấu trúc, phân quyền của clan. Cá nhân thì xem ở bảng profile, status đi kèm theo các nick, bạn sẽ thấy vị trí của mình trong thế giới Lineage 2. Trong phần thông tin của mỗi character, phía bên dưới nick là “tước hiệu” được phân chia theo clan level hoặc no-clan để nhận biết.

Các danh hiệu, tước hiệu sẽ bị sai lệch đi rất nhiều sau khi chuyển ngữ sang tiếng Việt, vì từ điển Việt Nam chưa có các từ ngữ phù hợp. Ví dụ như từ Hier, ám chỉ những người vừa mới được thừa kế danh hiệu sau khi cha-mẹ họ chết, từ này hoàn toàn không có từ hay cụm từ nào để diễn đạt trong ngôn ngữ Việt Nam.

Danh sách lược dịch các danh hiệu và tước hiệu trong Lineage 2 được xếp từ thấp tới cao, đặt trong bối cảnh một Clan có Level 11. Hiện nay, trong phiên bản High Five thì clan cấp cao nhất là level 11.

Nếu bạn thấy chỗ nào chưa phù hợp xin hãy bổ xung.

 • Vassal: Chư hầu. Nếu không có clan thì gọi là “Kẻ lang thang
 • Heir: Thừa tự.
 • Knight: Hiệp sĩ.
 • Elder: Lão làng.
 • Baron: Nam tước hoặc thông dụng hơn là Quý tộc.
 • Viscount: Tử Tước, thành viên trong nhánh Hiệp Sĩ (Knight).
 • Count: Bá Tước, thành viên trong nhánh Hiệp Sĩ Hoàng Gia (Royal Guard).
 • Marquis: Hầu Tước, thành viên trong nhánh Chính (Main Clan) hoặc đang là Hero.
 • Duke: Công Tước, kiêm thủ lãnh của nhánh Hiệp Sĩ (Knight).
 • Grand Duke: Đại Công Tước, kiêm thủ lãnh của nhánh Hiệp Sĩ Hoàng Gia (Royal Guard).
 • Distinguished King: Vua, tổng quản mấy đứa ở trên.

Academy: hệ thống học viện, là nơi học việc cho các thành viên cấp thấp.

Thành viên ở Main clan và Sub-clan có sự khác nhau từ tước hiệu cho tới số lượng clan skills được hưởng.


► Bạn có thể đoán ra thân phận của một character thông qua status, dựa theo bảng biểu dưới đây. Hàng dọc là tước hiệu, tương ứng với hàng ngang là Clan Level hoặc không có Clan.

Rank Lev 4 Clan
hoặc
No-Clan
Lev 5 Clan Lev 6 Clan Lev 7 Clan Lev 8 Clan Lev 9 Clan Lev 10 Clan Lev 11 Clan
Vassal Clan Member Academy Member Academy Member Academy Member Academy Member Academy Member Academy Member Academy Member
Heir Main Clan Member Royal Guard member Order of Knights Member
Knight Clan Leader Main Clan Member Royal Guard Member Order of Knights Member
Elder Clan Leader Royal Guard Captain Main Clan Member Royal Guard Member Order of Knights Member
Baron Noblesse Clan Leader Order of Knights Captain Main Clan Member Royal Guard Member Order of Knights Member
Viscount Captain of Royal Guard Order of Knights Captain Main Clan Member Royal Guard Member Order of Knights Member
Count Clan Leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain Main Clan Member Royal Guard Member
Marquis Hero Clan Leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain Main Clan Member
Duke Clan Leader Royal Guard Captain Order of Knights Captain
Grand Duke Clan Leader Royal Guard Captain
Distinguished King Clan Leader