Khảo sát: Bạn thích một server có rate như thế nào?

Một khảo sát nhỏ, cùng giúp các Devs của Việt Nam tham khảo thêm khi muốn mở một server mới.

l2_exp

Bạn thích một server có rate như thế nào? Low, Mid hay là High rate Server? Với chúng tôi, low rate là 5-20x, mid là khoảng giữa 25-50x, và high rate là 100x trở lên.

Đây là một khảo sát nhỏ, mục đích là giúp các Devs của Việt Nam thông hiểu tâm lí số đông, có được chọn lựa đúng rate khi muốn mở một server mới.

Tell us your Choice please.

Low Rate or High Rate?