L2 Story

Lineage 2 Story (English)

Truyền thuyết về thế giới Lineage 2. Đây là bản gốc tiếng Anh được lấy từ trang chủ của Lineage 2, dành cho những bạn thích nghiên cứu và sưu tầm. Phiên bản tiếng Việt cũng đã địch dịch hoàn chỉnh, bạn có thể đọc trong l2under.

Read More »

Cốt truyện Lineage 2

Cốt truyện Lineage 2. Bản dịch đầy đủ và được L2Under tái hoàn thiện thông qua việc sửa chữa một số lỗi chính tả cũng như lỗi dịch thuật để mang tới một trải nghiệm tốt hơn.

Read More »