Nhiệm vụ: More Than Meets the Eye

Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ More Than Meets the Eye. Đây là nhiệm vụ cần thiết để có thể học sub-class skill và transform.

Nhiệm vụ More Than Meets the Eye
Phiên bản: Freya, Gracia, High Five
Phần thưởng: 67,550 adena, Transformation Sealbook: Onyx Beast
Thông tin thêm: Đây là nhiệm vụ cần thiết để có thể học sub-class skill và transform.

“More Than Meets the Eye” là nhiệm vụ cần thiết để có thể học sub-class skill và transform. Sau khi hoàn thành bạn có thể học các transform hoặc sub-class skill thông qua NPC “Transformation Wizard Avant-Garde” ở Ivory Tower (Oren). Bạn nên sử dụng bản đồ để tìm vị trí các NPC, Location và Monster.

  1. Giran > Hardin’s Academy, chạy vào trong hang, tìm Hardin để nhận nhiệm vụ “More Than Meets the Eye”
  2. Hunters Village tìm Magister Errickin trong Dark Elf Guild.
  3. Hunters Village > The Forest of Mirrors, tìm và diệt các con mobs: Mirror, Forest of Mirrors Ghost cho tới khi đủ 35 cái Item_9787.jpg Ectoplasm
  4. Hunters Village, gặp lại Magister Errickin, lấy Item_9786.jpg Stabilized Ectoplasm
  5. Hardin’s Academy, chạy vào trong hang gặp Hardin để lấy Item_9788.jpg Hardin’s Instructions
  6. Dion, tìm và nói chuyện với Magister Clayton trong Dark Elf Guild để nhận bước kế tiếp.
  7. Dion > Plains of Dion, tìm và giết Glass Jaguars, cho đến khi có được 5 cái Item_9789.jpg Glass Jaguar Crystal
  8. Quay về gặp lại Magister Clayton trong Dark Elf Guild ở Town of Dion, để lấy Item_9790.jpg Blank Sealbook
  9. Cuối cùng, gặp Hardin ở Hardin’s Academy để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở đây có một mẹo nhỏ giúp việc hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, mẹo này có thể áp dụng gần như ở tất cả các server.

Sau khi làm quest đến bước thứ 2 ta sẽ bỏ qua bước thứ 3, nhảy thẳng sang bước 7. Tức là không cần sang Rừng Gương để giết mấy con Mirror / Ghost, thay vào đó Tele qua Dion, giết mấy con báo Glass Jaguar như bước 7 để lấy 5 cái Glass Jaguar Crystal. Sau đó hoàn thành nốt 2 bước 8,9.

 

Source: l2wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *