Recent Posts

Site open!

Trang chủ Lineage 2 Underground sẽ là nơi lưu trữ chính thức các bài viết hay từ nhiều nguồn, dĩ nhiên nguồn chính vẫn là từ l2under forum, made by l2under. Trước mắt nội dung sẽ được trích một phần từ forum, chủ yếu là trích từ các bài viết hay. Tương lai sẽ có cái bài viết hoàn toàn mới về mọi vấn đề liên quan tới Lineage 2

Read More »