Tag Archives: Fafurion

Fafurion – Con Rồng thứ 4 xuất hiện!

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ruốt cuộc thì con Rồng thứ 4 đã được ncsux giải khai phong ấn. Nhắc lại, Fafurion là con rồng mang thuộc tính Nước, một trong những đứa con rồng hùng mạnh của của Nữ thần phá hủy Shilen. Cố sự về Shilen và 6 …

Read More »

Lineage 2 Story (English)

Truyền thuyết về thế giới Lineage 2. Đây là bản gốc tiếng Anh được lấy từ trang chủ của Lineage 2, dành cho những bạn thích nghiên cứu và sưu tầm. Phiên bản tiếng Việt cũng đã địch dịch hoàn chỉnh, bạn có thể đọc trong l2under.

Read More »