Tag Archives: Sayha

Lineage 2 Story (English)

Truyền thuyết về thế giới Lineage 2. Đây là bản gốc tiếng Anh được lấy từ trang chủ của Lineage 2, dành cho những bạn thích nghiên cứu và sưu tầm. Phiên bản tiếng Việt cũng đã địch dịch hoàn chỉnh, bạn có thể đọc trong l2under.

Read More »