Tag Archives: Story

Cốt truyện Lineage 2

Cốt truyện Lineage 2. Bản dịch đầy đủ và được L2Under tái hoàn thiện thông qua việc sửa chữa một số lỗi chính tả cũng như lỗi dịch thuật để mang tới một trải nghiệm tốt hơn.

Read More »